Şartlar ve Kurallar

Sitemizde yer alan veya gönderilen içerik yalnızca yazarların görüşlerini ifade eder. Sitemiz kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir.

Gönderdiğiniz, yüklediğiniz veya Hizmete sunduğunuz tüm içerikler yetkili/moderatör üyeler tarafından incelenebilir. Gönderdiğiniz veya yüklediğiniz tüm içerik, üçüncü taraf doğrulama hizmetlerine (spam önleme hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gönderilebilir. Özel veya gizli olduğunu düşündüğünüz herhangi bir içeriği göndermeyin.

Hakaret içeren, küfürlü, nefret dolu, tehdit edici, spam veya spam benzeri, rahatsız edici, yetişkin veya sakıncalı içerik içeren, başkalarının kişisel bilgilerini içeren, telif hakkı ihlali riski taşıyan herhangi bir içeriği göndermek veya bağlantı vermenin yasak olduğunu ve bu kurallar çerçevesinde konu/mesaj göndereceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Yasadışı faaliyetleri teşvik eder veya yasaları ihlal ederseniz bu durumlardan kaynaklanacak zarar ve sorunlardan tamamen siz sorumlusunuz.

Herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple veya sebep olmadan, önceden veya bildirilmeksizin içeriğinizi kaldırabilir veya değiştirebiliriz. İçeriğin kaldırılması veya değiştirilmesi talepleri yalnızca bizim takdirimize bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Hizmetin tamamına veya herhangi bir bölümüne erişiminizi, herhangi bir zamanda, gerekçeli veya nedensiz, bildirimde bulunmaksızın veya bildirmeksizin sona erdirebiliriz.

Bu şartlar herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen sitemize kaydolmayın veya kullanmayın. Hesabınızı kapatmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.